Ważne informacje nie tylko dla użytkowników urządzeń fiskalnych online!

Świat fiskalny w znacznej mierze skupia się na nowym systemie fiskalizacji – czyli na wprowadzeniu na rynek kas oraz drukarek online, wymogu korzystania z tych technologii czy specyfice obowiązującej w ich przypadku procedury instalacyjnej. Tymczasem w ślad za poziomem zaawansowania przywołanego rozwiązania teleinformatycznego podążają przepisy, których zakres również jest dość szeroki. I co więcej, dotyka wielu podstawowych kwestii, dotyczących ewidencjonowania obrotu przy pomocy urządzenia rejestrującego. Przykład? Obowiązkowe raporty fiskalne czy też przeglądy serwisowe dla kas i drukarek rejestrujących.

Co nowego w sprawie wymaganych raportów fiskalnych?

Jeśli ktoś już korzysta z urządzenia rejestrującego, to doskonale wie, o czym mowa. A jeśli dopiero rozpoczyna pracę z kasą lub drukarką fiskalną, szybko się zetknie z tym zagadnieniem. Wykonywanie raportów konkretnego typu należy bowiem do ścisłych obowiązków użytkowników wspomnianych technologii sprzedaży. Stanowią one ważną część prowadzonej na bieżąco dokumentacji poświadczającego zgodne z prawem zarządzanie działalnością oraz fakt, że należne podatki ze sprzedaży towarów lub usług są odprowadzane. Mowa dokładnie o dwóch rodzajach raportów – dobowych i miesięcznych. To właśnie te dokumenty musi wykonywać przedsiębiorca, regularnie i w poprawny sposób. Informują one szczegółowo o obrocie uzyskanym w konkretnym przedziale czasowym, z uwzględnieniem kwoty podatku należnego VAT, poszczególnych stawek podatkowych itd. Jak nietrudno się domyślić, pierwszy rodzaj wymienionych dokumentów zbiera dane na temat wskazanego na raporcie dnia pracy, zaś drugi – określonego miesiąca. I chodzi zasady realizacji tych raportów nieco się różniły, pewne kwestie pozostawały identyczne. Jak choćby fakt, że każdy z nich miał mieć postać odpowiedniego wydruku. Jednak ten aspekt uległ zmianie wraz z wejściem nowego systemu fiskalizacji. Zgodnie z aktualnie funkcjonującymi przepisami, w przypadku urządzeń rejestrujących online, to raporty miesięczne mają być dalej realizowane w tradycyjnej, papierowej formie. Tymczasem raporty dobowe, jeśli chodzi o korzystanie z technologii łączących się przez internet z CRK, należy wykonywać w formie cyfrowej, które następnie są przechowywane w pamięci chronionej urządzenia.

Przeglądy techniczne kas i drukarek fiskalnych – na co zwrócić uwagę?

Poprawne ewidencjonowanie obrotu zależy nie tylko od przedsiębiorcy przestrzegającego obowiązujących zasad, ale również od prawidłowego funkcjonowania urządzenia rejestrującego. Dlatego wszystkie stosowane kasy oraz drukarki fiskalne – zarówno offline, jak i online – muszą przechodzić cykliczne kontrole serwisowe. To kolejny, oczywisty wymóg dla podatników obsługujących wspomniane technologie sprzedaży. Urządzenie rejestrujące trzeba poddawać przeglądowi serwisowemu nie rzadziej, niż co 2 lata (można częściej). Podczas takiej kontroli uprawniony serwis dokonuje oględzin i weryfikacji stanu oraz sposobu funkcjonowania danego modelu. Wyniki przeglądu odnotowuje w książce serwisowej, przypisanej do wspomnianego urządzenia. Ale mimo że serwis zajmuje się tymi czynnościami, przeprowadzenie ich w obowiązującym terminie należy do podatnika. Innymi słowy, to przedsiębiorca musi zadbać o zlecenie przeglądu technicznego w odpowiednim czasie. A co jeśli ten czas zostanie przekroczony? O tym też dokładniej mówią nowsze przepisy fiskalne. Za brak realizacji przeglądu w obowiązującym terminie podatnika może czekać kara finansowa w wysokości 300 zł. Jeśli do tego dojdzie, przedsiębiorca musi uiścić kwotę wynikającą z grzywny w terminie 14 dni, licząc od dnia uzyskania informacji o nałożeniu mandatu (na drodze przelewu na numer rachunku wskazany przez właściwy Urząd Skarbowy). Naturalnie opłacenie kary nie zwalnia z obowiązku zlecenia wykonania przeglądu technicznego. Ponadto, przepisy mówią też o dodatkowych okolicznościach wymagających dokonania takiej kontroli serwisowej. Są to przypadki ponownego leasingu lub najmu urządzenia rejestrującego, a także sytuacji wznowienia działalności gospodarczej, której elementem jest prowadzenie ewidencji obrotu przy użyciu opisywanych technologii sprzedaży. Jednym słowem – nim dojdzie do ponownej pracy w tym charakterze, wpierw dana kasa bądź drukarka fiskalna musi zostać poddana przeglądowi technicznemu.

One thought on “Ważne informacje nie tylko dla użytkowników urządzeń fiskalnych online!

  • 26 lipca, 2020 at 5:53 pm
    Permalink

    ta informacja odnośnie kas online i raportów dobowych bardzo dobra i przydatna, dzięki!

    Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Policz i wpisz: *